Het bestuur

Functie:
Funtie:Voorzitter
Naam: Elbert Vissers
E-mailadres: elbert@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: C.L.A., I.C.T., contacten gemeente, enz.
Functie: Penningmeester
Naam: Joan Harreman
E-mailadres: joan@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: Kantine, evenementen
Functie: Secretaris
Naam: Wil van Vuren
E-mailadres: wil@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: Aaihonden, Stichting Tentoonstellingen K.C. Dordrecht e.o., contacten Raad van Beheer, Cynophilia, enz.
Functie: Vice-voorzitter 2e penningmeester
Naam: Peter van Breemen
E-mailadres:
Verantwoordelijk voor: beheer onroerende goederen.
Functie: Bestuurslid
Naam: Willem Dijkstra
E-mailadres: willemdijkstra28@live.nl
Verantwoordelijk voor: trainers en trainingszaken
Functie:PR
Naam:Vacant
E-mailadres:
Verantwoordelijk voor: