Het bestuur

Functie:
Funtie:Voorzitter
Naam: Elbert Vissers
E-mailadres: elbert@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: C.L.A., I.C.T., contacten gemeente, enz.
Functie: Penningmeester
Naam: Joan Harreman
E-mailadres: joan@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: Kantine, evenementen
Functie: Secretaris
Naam: Wil van Vuren
E-mailadres: wil@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: Aaihonden, Stichting Tentoonstellingen K.C. Dordrecht e.o., contacten Raad van Beheer, Cynophilia, enz.
Functie: Trainerszaken Vice-voorzitter 2e penningmeester
Naam: Peter van Breemen
E-mailadres:
Verantwoordelijk voor: Trainingen en trainers, beheer onroerende goederen.
Functie: P.R. en communicatie
Naam: Kees de Bruijn
E-mailadres: kees@kcdordrecht.nl
Verantwoordelijk voor: Clubblad en redactie