Search and Rescue (SAR)

In de cursus Search and Rescue (SAR) bij KC Dordrecht wordt een introductie gegeven van het reddingshondenwerk en worden de basisprincipes van de sport behandeld.

De cursus begint bij de basis van het reddingshondenwerk, namelijk de hond enthousiaste te maken om te werken voor een beloning en deze op te halen bij het “slachtoffer”.

Geleidelijk wordt dit uitgebreid totdat de hond in staat is om zelfstandig een “slachtoffer” te zoeken.

De cursus staat open voor honden van ieder ras, van alle leeftijden en met minimaal een GHH-diploma. Deze cursus kan maximaal drie keer worden gevolgd.

De cursus bestaat uit tien trainingen  van twee uur die wekelijks op zondag worden gehouden. Cursuslocatie is bij voorkeur in de in de omgeving van Heerjansdam, maar kan ook wel eens wat verder rijden zijn (maximaal ca. 1 uur vanaf Heerjansdam) als dat om bepaalde redenen noodzakelijk is (denk aan beschikbaar puin of gebouwen).

Voor iedere combinatie hond/geleider wordt een trainingsprogramma samengesteld, dat is gebaseerd op het niveau van het team. Ieder team volgt dus zijn eigen pad binnen de groep.

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar .

Dus ben je geïnteresseerd schrijf je dan snel in!

Zoals bij alle groepen wordt er op datum van inschrijving ingedeeld en vol is vol!

De cursus wordt gegeven door ervaren en enthousiaste leden van reddingshondenvereniging SARDOG Netherlands.

In de reddingshondensport (Search and Rescue) worden honden en geleiders opgeleid tot reddingshondenteams.

Het doel van deze teams is deelname aan nationale en internationale examens en wedstrijden en, waar mogelijk en gewenst, teams beschikbaar stellen aan de autoriteiten om daadwerkelijk ingezet te kunnen worden bij rampen en vermissingen. 


Realistische training

Cursus naamDag van de weekKostenopmerking
SARZondag55,002024

Online inschrijven

PRIVACYBELEID VAN KYNOLOGENCLUB DORDRECHT EN OMSTREKEN.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kynologenclub Dordrecht en Omstreken,  (hierna: KCD “KCDordrecht” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan  Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, Postbus 1103, 3330 CC Zwijndrecht 078-6299575

KvK nummer: 40321430 gevestigd zonder postadres aan de Molenwei 5 te Heerjansdam.
De functionaris leden/donateurbeheer is uitsluitend maandagavond tussen 19 en 22 uur bereikbaar via info@kcdordrecht.nl of 078-6103940

2. Welke gegevens verwerkt KCDordrecht en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, mobielnummer,  e-mailadres, bankrekeningnr.

afhandelen van de van jou verkregen informatie,

je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten KCD

je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KCD en je te informeren over de ontwikkelingen van KCD en eventueel het afsluiten van je lidmaatschap.

3. Bewaartermijnen

KCD verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KCD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KCD mogelijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben sluiten wij dan een bewerkers overeenkomst.

E-mail berichtgeving (opt-out):

KCD gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KCD  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van KCD kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KCD zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@kcdordrecht.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken