Search and Rescue (SAR)

Search and Rescue (SAR)

In de cursus Search and Rescue (SAR) wordt een introductie gegeven naar het reddingshondenwerk. In deze tak van de hondensport worden honden en geleiders opgeleid tot reddingshondenteams.

Het doel van deze teams is deelname aan nationale en internationale examens en wedstrijden en, waar mogelijk en gewenst, teams beschikbaar stellen aan de autoriteiten om daadwerkelijk ingezet te kunnen worden bij rampen en vermissingen. 

De cursus begint bij de basis van het reddingshondenwerk, namelijk de hond enthousiaste te maken om te werken voor een beloning en deze op te halen bij het “slachtoffer”.

Geleidelijk wordt dit uitgebreid totdat de hond in staat is om zelfstandig een “slachtoffer” te zoeken.

De cursus staat open voor honden van ieder ras, van alle leeftijden en met minimaal een GHH-diploma.

De cursus wordt gegeven door ervaren en enthousiaste leden van reddingshondenvereniging SARDOG Netherlands.


SAR cursus beginners,

Deze kennismakingscursus met reddingshondenwerk is in 2017 in een nieuw jasje gestoken! De cursus bestaat uit tien lessen van twee uur die om de week geven wordt. In tegenstelling tot de eerdere beginnerscursussen wordt deze cursus niet gegeven op het terrein van de KC Dordrecht maar in de omgeving. Bijvoorbeeld Heerjansdam, Barendrecht en Zwijndrecht.

Na deze beginnerscursus zullen er tot twee keer toe mogelijkheden zijn om door te stromen naar een volgende groep. In totaal zullen er dus 30 lessen te volgen zijn.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus ben je geïnteresseerd schrijf dan snel in! Zoals bij alle groepen wordt er op datum van inschrijving ingedeeld. De hond moet minimaal GHH gelopen hebben om te kunnen deelnemen aan deze cursus.

Realistische training

Cursus:
Cursus Nummer:volgende groepen starten
Dag van de week:voorjaar 2022
Start:
Kosten in Euro:€ 0.00
Beschikbaarheid*:
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Online inschrijven

  Cursus (Verplicht)
  BeginnerGevorderdenEXTRA

  Voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel(s)

  Achternaam (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Adres extra

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Mobiel

  Uw e-mail (verplicht)

  Lid KC Dordrecht (verplicht)

  Lidnummer

  Roepnaam van de hond (verplicht)

  Geboortedatum van de hond (verplicht)

  Geslacht van de hond (verplicht)

  Ras/kruising (verplicht)

  Eerdere cursussen: (welke en waar gevolgd)

  Opmerkingen

  U verklaart hiermede kennis genomen te hebben van de statuten en het huisregelement en deze te accepteren.