Hoopers

Jong of oud, groot of klein, elke hond kan er zijn energie in kwijt. Ook voor oudere honden die na een mooie carrière in de sport een beetje rustiger aan moeten doen, is Hoopers een goede sport om te beoefenen omdat het wel geestelijke inspanning, maar geen fysieke overbelasting vraagt. Er komen geen sprongen in een parcours voor, de fysieke belasting is dus minimaal. En dat terwijl het wel een actieve sport is.
Een Hoopers parcours kan bestaan uit Hoops, tunnels, tonnen en hekjes. De hond moet door de Hoops en de tunnels en om de tonnen en de hekjes heen lopen in een logische, vloeiende lijn. Hiervoor worden de onderdelen eerst apart aangeleerd, waarbij het belangrijk is dat de hond zelfstandig leert werken. Als de hond het principe van ieder toestel snapt, kan er opgebouwd worden naar de combinatie van meerdere toestellen.
Bij het aanleren wordt voornamelijk gebruik gemaakt van target training en wordt er beloond met voer- en spelbeloningen.
De hond leert zelfstandig werken en nadenken.
Een geweldige actieve sport die geschikt is voor vele honden!!”
‘De lessen zullen gegeven worden op zondagochtend.
Les duurt  50 minuten
Meenemen:  speeltje, koekjes want Hoopers werkt op beloningssysteem.
Voorwaarden deelname:  
Hond minimaal 10 maanden oud zijn
​​​Minimaal EG

Cursus:
Cursus Nummer:Hoopers
Dag van de week:zondag
Start:
Kosten in Euro:€ 0.00
Beschikbaarheid*:inschrijven voorjaar 2023
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
*Let op: de beschikbaarheid wordt één maal per week door de CLA aangepast, u kunt geen rechten ontlenen aan deze indicatie.

  Voorkeur dag

  Voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel(s)

  Achternaam (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Adres extra

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Mobiel

  Uw e-mail (verplicht)

  Lid KC Dordrecht (verplicht)

  Lidnummer

  Roepnaam van de hond (verplicht)

  Geboortedatum van de hond (verplicht)

  Geslacht van de hond (verplicht)

  Ras/kruising (verplicht)

  Eerdere cursussen minimaal EG: (welke en waar gevolgd)

  Opmerkingen

  U verklaart hiermede kennis genomen te hebben van de statuten en het huisregelement en deze te accepteren.