Honden EHBO

Bij voldoende deelname wordt een cursus Honden EHBO georganiseerd. De cursus duurt 9 weken. De lessen starten om 19:30 en eindigen rond 21:30.

De cursus Honden EHBO wordt gegeven door een gediplomeerd para-veterinair en is voornamelijk gericht op de hond. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

– Hoe ziet mijn hond er van binnen uit
– Hoe functioneert het lichaam van de hond
– Hoe herken ik dat mijn hond ziek is
– Wat doe ik bij ziekte
– Hoe moet ik o.a. kop, staart en poot verbinden
– Hoe kan ik bepaalde dingen voorkomen

Er zijn in deze cursus zowel theorie- als praktijklessen met “echte” slachtoffers.

Het is een pittige cursus die ook als opstap in de verdere kynologie kan worden gebruikt. Eigenlijk onontbeerlijk voor elke hondenbezitter.

De kosten voor de cursus bedragen € 84,-. Dit bedrag is inclusief het theorieboek en alle benodigde materialen, zoals verband e.d. De cursus wordt afgesloten met een examen.

De cursus wordt gegeven als er minstens 6 gegadigden zijn (herhalingscursisten niet meegerekend). Als u belangstelling heeft kunt u dit laten weten door het online formulier in te vullen.

Herhalingscursus

Voor diegenen die een eerdere cursus Honden EHBO hebben gevolgd bestaat de mogelijkheid de laatste twee lessen van deze cursus te volgen en tevens aan het examen deel te nemen. Daarmee wordt het eerder behaalde certificaat verlengd. De kosten hiervoor zijn € 12,50. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden op het online-formulier.

Online inschrijven:

PRIVACYBELEID VAN KYNOLOGENCLUB DORDRECHT EN OMSTREKEN.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kynologenclub Dordrecht en Omstreken,  (hierna: KCD “KCDordrecht” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan  Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kynologenclub Dordrecht en Omstreken, Postbus 1103, 3330 CC Zwijndrecht 078-6299575

KvK nummer: 40321430 gevestigd zonder postadres aan de Molenwei 5 te Heerjansdam.
De functionaris leden/donateurbeheer is uitsluitend maandagavond tussen 19 en 22 uur bereikbaar via info@kcdordrecht.nl of 078-6103940

2. Welke gegevens verwerkt KCDordrecht en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, mobielnummer,  e-mailadres, bankrekeningnr.

afhandelen van de van jou verkregen informatie,

je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten KCD

je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KCD en je te informeren over de ontwikkelingen van KCD en eventueel het afsluiten van je lidmaatschap.

3. Bewaartermijnen

KCD verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KCD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KCD mogelijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben sluiten wij dan een bewerkers overeenkomst.

E-mail berichtgeving (opt-out):

KCD gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KCD  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie van KCD kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KCD zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@kcdordrecht.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken

PRIVACYBELEID VAN KYNOLOGENCLUB DORDRECHT EN OMSTREKEN.