Behendigheid

Een groot plezier voor hond en baas. De bedoeling in de cursus Behendigheid is om verschillende hindernissen te nemen in een zo’n kort mogelijke tijd. Deze hondensport moet met veel discipline aangeleerd worden. De opbouw tijdens de training van uw hond is van groot belang. Bij deze sport kunt u goed het samenspel van geleider en hond ervaren. Op een hoger niveau heeft u de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen.

Om deel te mogen nemen aan de cursus Behendigheid moet uw hond minimaal 1 jaar oud zijn en het EG diploma hebben.

Cursusinformatie:

Cursus:20BHR01
Cursus Nummer:Behendigheid
Dag van de week:Zaterdag
Start:september
Laatste Les:info in bevestging na betaling
Geen Les op:info in bevestging na betaling
Kosten in Euro:€ 50.00
Beschikbaarheid*:beperkt
Cursus:20BHR04
Cursus Nummer:Behendigheid
Dag van de week:Donderdag
Start:september
Laatste Les:info in bevestging na betaling
Geen Les op:info in bevestging na betaling
Kosten in Euro:€ 50.00
Beschikbaarheid*:Vol
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

*Let op: de beschikbaarheid wordt één maal per week door de CLA aangepast, u kunt geen rechten ontlenen aan deze indicatie.

Online inschrijven:

Voorkeur dag

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (verplicht)

Roepnaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Adres extra

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Mobiel

Uw e-mail (verplicht)

Lid KC Dordrecht (verplicht)

Lidnummer

Roepnaam van de hond (verplicht)

Geboortedatum van de hond (verplicht)

Geslacht van de hond (verplicht)

Ras/kruising (verplicht)

Eerdere cursussen: (welke en waar gevolgd)

Opmerkingen

U verklaart hiermede kennis genomen te hebben van de statuten en het huisregelement en deze te accepteren.


PRIVACYBELEID VAN KYNOLOGENCLUB DORDRECHT EN OMSTREKEN.