Behendigheid

Een groot plezier voor hond en baas. De bedoeling in de cursus Behendigheid is om verschillende hindernissen te nemen in een zo’n kort mogelijke tijd. Deze hondensport moet met veel discipline aangeleerd worden. De opbouw tijdens de training van uw hond is van groot belang. Bij deze sport kunt u goed het samenspel van geleider en hond ervaren. Op een hoger niveau heeft u de mogelijkheid om aan wedstrijden deel te nemen.

Om deel te mogen nemen aan de cursus Behendigheid moet uw hond minimaal 1 jaar oud zijn en het EG diploma hebben.

Cursusinformatie:

Cursus:
Cursus Nummer:
Dag van de week:
Start:
Kosten in Euro:€ 0.00
Beschikbaarheid*:
Cursus:BHR (zaterdag, beginners en gevorderden)
Cursus Nummer:21BHR01-02-03
Dag van de week:zaterdagochtend
Start:september
Kosten in Euro:€ 51.60
Beschikbaarheid*:beperkt
Cursus:BHR (donderdagavond, alleen voor gevorderden)
Cursus Nummer:21BHR04-05
Dag van de week:donderdagavond
Start:september
Kosten in Euro:€ 51.60
Beschikbaarheid*:beperkt
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

*Let op: de beschikbaarheid wordt één maal per week door de CLA aangepast, u kunt geen rechten ontlenen aan deze indicatie.

Online inschrijven:

  Voorkeur dag

  Voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel(s)

  Achternaam (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Adres extra

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Mobiel

  Uw e-mail (verplicht)

  Lid KC Dordrecht (verplicht)

  Lidnummer

  Roepnaam van de hond (verplicht)

  Geboortedatum van de hond (verplicht)

  Geslacht van de hond (verplicht)

  Ras/kruising (verplicht)

  Eerdere cursussen: (welke en waar gevolgd)

  Opmerkingen

  U verklaart hiermede kennis genomen te hebben van de statuten en het huisregelement en deze te accepteren.


  PRIVACYBELEID VAN KYNOLOGENCLUB DORDRECHT EN OMSTREKEN.