KC Dordtecht is nu ook HTTPS

In het weekend van 27 tot 30 april is er een technische aanpassing gedaan aan de website deze aanpassing is een ander soort van beveiliging we zijn van HTTP overgegaan naar HTTPS. 

hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen HTTP EN HTTPS

1. Wat is HTTPS?

HTTPS is de beveiligde variant van HTTP, het protocol dat gebruikt wordt om internetpagina’s op te vragen. HTTPS maakt gebruik van TLS (of eigenlijk: SSL/TLS). TLS heeft het ‘oude’ protocol SSL vervangen. SSL is niet veilig meer aan om alleen nog TLS te gebruiken.

Het doel van de technologie is om communicatie tussen bezoekers en de websites die ze bezoeken volledig te versleutelen zodat niemand mee kan kijken. Hierdoor wordt gegarandeerd dat wat je als bezoeker op een website leest niet door een derde is gemanipuleerd.

2. Voordelen van HTTPS

Er zitten diverse voordelen aan het gebruik van HTTPS waaronder:

  • Veiliger

Door de versleuteling van de communicatie tussen de bezoekers en de website wordt het websitebezoek veiliger.

 

  • Vertrouwen

Websites die gebruik maken van HTTPS worden in de meeste browsers weergeven met een groen slotje, dit om de bezoeker te informeren over dat de verbinding beveiligd is. De kleur van het slotje of gehele weergave van de HTTPS-markering per browser verschillen. Afhankelijk van het type certificaat kan een bedrijfsnaam in een groene label getoond worden.

  • Wettelijke eis

In de wet staat dat het verplicht is om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) adviseert daarom om gebruik te maken van een TLS Certificaat. HTTPS is daarom verplicht voor toepassingen als online bankieren en het invoeren van gevoelige gegevens (denk aan je adresgegevens invullen bij een bestelling, of inloggen bij de Belastingdienst).