Aanpassingen op het terrein

Aanpassingen op het terrein :

De materiaal containers zijn verplaatst i.v.m. de vergunning aanvraag en er vind onderhoud plaats aan het gebouw, zo wordt de voorkant van de ingang met hout betimmerd.