Aaihonden Project Parkhuis

Oproep!

 

Zoals iedereen waarschijnlijk weet loopt er in verpleegtehuis Swinhove een aaihonden project.

Iedere twee weken gaan we met een groepje vrijwilligers met honden naar  dit verpleegtehuis. Er wordt dan een vaste groep bewoners opgehaald die vervolgens , in een daar voor beschikbaar gestelde huiskamer, naar hartenlust met deze honden kunnen kroelen, aaien, er over praten. Noem maar op.

 

Dieren maken heel wat los bij deze mensen.  De reacties zijn meer dan geweldig. Ze openen zich helemaal en gaan vertellen over vroeger. Soms herstellen zich zelfs oude vriendschappen!

 

Nu is onlangs de KC benadert om zo’n project ook in Dordrecht, in het Parkhuis, van de grond te krijgen.

In het Parkhuis wonen mensen met dementie, maar ook met al dan niet aangeboren hersenletsel/ ziekten. Het is gelegen in Dubbeldam aan de Haaswijkweg vlakbij de watertoren.

 

Omdat ik, Sylvia Mathlener, met mijn honden al ruim 13 jaar in het Parkhuis actief ben en ook de coördinator van het aaihonden project van Swinhove ben, heeft men mij verzocht om dit op te pakken.

Iets wat ik graag en met volle overtuiging doe!

 

Het is de bedoeling dat we twee keer per maand, op de dinsdag ochtend van elf tot twaalf uur met onze honden komen. De deelnemende bewoners worden voor ons naar de daarvoor bestemde ruimte gebracht. Maar we kunnen bij mooi weer ook gebruik maken van de diverse tuinen in en rond het gebouw.

Er is volledige ondersteuning van de A.B.

 

Als je vrijwilliger wordt in het Parkhuis dan word je automatisch een VIP.

Dus een Very Important Person oftewel Vrijwilliger in het Parkhuis.

Natuurlijk hoort hier een goede verzekering bij.

 

Eisen aan de honden:

Tolerant en sociaal, naar mens en soortgenoten. Kroelbaar. Evenwichtig. Groot. Medium. Klein.  Leeftijd onbelangrijk. Vacht niet aan eisen onderhevig.

 

Dus vind je het leuk om wat samen met je hond te doen en tegelijk een medemens de ochtend van zijn/haar leven te geven, meld je dan aan bij:

 

Sylvia Mathlener

078-6131201      06042606068

of via de mail  sylvia@piki-nokka.nl   sylvia@kcdordrecht.nl