Home

COVID informatie van het bestuur

Mededeling van het Bestuur

Aan     : Alle cursisten, SAR, vrijwilligers en trainers.

Betreft: Corona maatregelen.

Beste lezer,

Zoals bekend zijn er nieuwe richtlijnen omtrent de Corona maatregelen. Ook onze KC heeft hier mee te maken. Inmiddels hebben wij bij verschillende instanties informatie opgevraagd waar wij precies aan moeten voldoen als vereniging en dit is zacht uitgedrukt een redelijk onduidelijk gebeuren. Na de persconferentie van 13 oktober zijn we bezig geweest om verschillende scenario’s uit te werken en uiteraard is het beste scenario “gewoon” doorgaan, en we gaan door, maar niet “gewoon”  

Er zijn verschillende manieren hoe je de maatregelen kunt interpreteren en we krijgen ook tegenstrijdige adviezen maar wij denken te kunnen blijven lesgeven met hulp van jullie.

Wat verwachten we van jullie:

  • Op de eerste plaats breng jezelf en medemens niet in gevaar, dus bij Corona gerelateerde klachten blijf thuis!
  • We houden echt de anderhalve meter aan, soms lastig en onbewust maken we fouten maar spreek elkaar er op aan a.u.b. Help elkaar.
  • Kantine gaat dicht en hiermee bedoelen wij ook op slot. Misschien ten overvloede, maar het sanitair is dus niet beschikbaar (dit werd ons benadrukt)
  • Heeft u les? Kom alleen (indien mogelijk), laat uw hond zoveel mogelijk thuis al uit, kom niet te vroeg, 5 minuten voor les aanvang wordt door ons geadviseerd  
  • Mondkapje is verplicht buiten de les. Dus bij het uitstappen van uw auto, mondkapje verplicht opdoen tot op het veld waar we de anderhalve meter kunnen waarborgen met ons allen. Indien u zich veiliger voelt om tijdens de les ook een mondkapje te dragen, dan moet u dit zeker doen!
  • Na de les mondkapjes weer op tot u in de auto zit.
  • Na de les direct naar huis, blijf niet hangen hoe gezellig het ook is.
  • Hou de site in de gaten voor eventuele wijzigingen of andere maatregelen vanuit de overheid of gemeenten.
  • Indien men zich niet houdt aan de veiligheidsregels m.b.t Corona, dan kan het bestuur besluiten om die perso(o)n(en) de toegang tot het terrein van de KCD te ontzeggen

Kortom, we proberen zolang het gaat en zolang we mogen door te gaan met onze vereniging en u van dienst te zijn. Dit kan alleen als we samenwerken en elkaar helpen de regels te hanteren. Wij zijn er ons van bewust dat dit alles niet fijn is voor de sfeer maar hier kunnen we momenteel niets aan veranderen. De communicatie proberen we zo goed mogelijk te laten verlopen zowel extern als intern maar we zijn ons er van bewust dat wij als bestuur ook steken laten vallen. Het is geen excuus maar ook voor ons is de KC vrijwilligerswerk, de situatie waar we in verkeren is nieuw  en we proberen het naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen.

Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten en toch nog plezier beleven aan onze gezamenlijke passie. Alvast bedankt voor jullie begrip en steun.

Bestuur KC Dordrecht


En daar stond ik dan…

15 september, een prachtige warme avond, een cadeautje van moeder natuur. Ik besloot om even met mijn hond te gaan trainen en na een gezellige avond gehad te hebben ging ik naar huis, de wekker loopt immers weer vroeg af. Nagenietend van de fratsen van mijn jonge hond besloot ik hem nog even voor het slapen gaan goed uit te laten en parkeerde mijn auto bij het Waalbos. Heerlijk rustig, helemaal alleen en mooi weer. Het donker had zijn intreden gedaan en op het moment dat ik uit mijn auto stapte om mijn hond eruit te halen merkte ik iets in mijn ooghoeken op, een hond. Op zich niet gek maar ik stond er alleen geparkeerd, er was niemand te zien. Ik liet mijn hond in de auto en probeerde de andere hond naar mij toe te lokken maar dit lukte niet. Het dier bleef wel in de buurt maar wilde verder niet veel van mij weten. Terug naar mijn auto, ik had nog voertjes maar zelfs dit werkte niet. Ik besloot om een hele grote ronde te lopen met de hoop dat ik iemand tegen zou komen die zijn hond zocht. Gewapend met een zaklamp heb ik alles afgezocht maar zonder resultaat, geen eigenaar te bekennen.

Daar stond ik dan… stel dat het mijn hond zou zijn, ik mijn hond kwijt, daar moet je als dierenvriend niet aan denken. Ik besloot nog maar eens goed te zoeken en alles spookte door mijn hoofd. Stel dat de hond de andere kant op loopt, naar de weg? Los dat dit erg is voor het dier kan het ook een ravage veroorzaken en veel leed. Al verder zoekende heb ik mijn vrouw gebeld die verschillende nummers stuurde naar mijn telefoon van eventuele “hulpdiensten”. De dierenambulance kreeg ik aan de telefoon en ik legde de dame aan de telefoon uit dat ik hier stond en eigenlijk hulp nodig had. Helaas hier waren zij niet voor en men zou dus niet komen. Rustig vroeg ik waar zijn jullie dan voor? Je kan zo’n dier niet zomaar laten lopen toch? Helaas geen hulp en na haar uitleg over hun protocollen heb ik haar verteld wat zij met het protocol kon doen. Had me advies gegeven wie of wat ik dan kan bellen maar dit sloeg in mijn ogen nergens op. Verder gebeld, antwoordapparaat “bij gebrek aan vrijwilligers kunnen we u helaas niet helpen”… En daar stond ik dan.

Ondanks dat het al laat was belde ik Monique, een van de trainers van onze KC. Monique kent veel mensen en wij zijn al een eeuwigheid bevriend. Ik kom direct naar je toe Peet en neem wat mensen mee was haar reactie na mijn uitleg van de situatie. Ik bel je zo terug riep zij en verbrak te verbinding. Ik zag de hond nergens meer en besloot de plek waar ik hem voor het eerst zag en het pad waar hij ook verdween te markeren. Mijn twee zakjes beloningssnoepjes leeg geschut en op het pad verspreidt met de hoop dat hij dit zou vinden als wij hem niet kunnen vinden of pakken.

Geritsel in de bosjes, was hem dat? Mijn auto gedraaid op de bebossing, grootlicht aan, zaklamp erbij en weer zoeken met een vanglijn in mijn handen… niets te zien. En daar stond ik dan… redelijk gefrustreerd, het zou mijn hond zijn die ik kwijt was of misschien had iemand hem hier gewoon gedropt, hoe dan ook dat dier hoorde hier niet. Telefoon, Monique had contact gehad met Team Honden Opsporing Nederland (THON) zij kwamen direct met advies en waren al bezig om een team te formeren van mensen en honden die gespecialiseerd zijn om honden te zoeken en te vangen, denkende aan honden die gevlucht zijn door vuurwerk of er vandoor piepen tijdens het uitlaten. Via Monique kreeg ik advies van hen en een van de tips was om zo laat in het donker niet te zoeken. Vroeg in de ochtend maak je meer kans dat het lukt, ik kreeg een hele uitleg over het hoe en waarom en via Monique begreep ik dat men de volgende dag met een team een poging gingen doen. Met een diversiteit van gevoelens kwam ik thuis, boos omdat je eerst afgescheept wordt, gefrustreerd omdat ik dat dier niet te pakken kreeg, blij dat Monique direct te hulp schoot, verbazing hoe veel apps er bij mij binnen kwamen van mensen van de club en mensen uit de omgeving, onder de indruk dat een team van vrijwilligers die ik niet ken klaar stond en waarvan ik achteraf hoorde dat alles wat zij doen liefdewerk oud papier is. Vrij nemen, ergens heen rijden, kosten maken en je zo inzetten voor dier en mens. Een diepe, hele diepe buiging voor deze mensen en uit de grond van mijn hart mijn dank. Wat als ik mijn maatje Zippo een keer kwijt zou zijn? En zeg nooit dat het niet kan gebeuren ook al luisteren ze nog zo goed, het kan gebeuren! Wat een fijn idee is het dan dat je niet alleen staat en dat er mensen zijn die niet voor roem, geld of eigenbelang iets doen maar juist voor jou en je hond er zijn.

Tijdens het doen van mijn verhaal aan mijn vrouw kreeg ik het bericht dat de hond die ik had gezien vermoedelijk een bekende was. Het ras wat ik dacht, kleur en bouw had ik doorgegeven en door het delen van Monique van die informatie kwamen er reacties binnen dat men een vermoeden had bij wie de hond thuishoorde. Blijkbaar gebeurt het vaker dat de hond een paar dagen daar zwerft alvorens naar huis te gaan. Ik weet niet of het zo is maar anders heb ik daar ook wel een duidelijke mening over kan ik u verzekeren maar die hou ik liever voor me.

Waarom dit verhaal? Ik ben niet zo van verhalen delen op deze manier of het gedoe op sociaalmedia, noem me ouderwets zoals mijn kinderen me noemen maar ik wil dit met u delen als dierenvriend en hondenliefhebber. Daar stond ik dan, alleen, radeloos en het was niet eens mijn hond. Ik had weg kunnen rijden en vroeg thuis kunnen zijn om nog wat aan mijn avond te hebben… maar stel je voor dat het uw hond was?  Echt vermist, u zoeken naar uw hond, roepen, fluiten, uren in onzekerheid zitten, radeloos zijn, dan weet ik zeker dat u dankbaar bent als ik ook voor uw hond was gestopt en dat er een team van speurneuzen op vierpoten met hun baasjes klaar stond geheel vrijblijvend en zonder gezeur aan de slag gaan om uw maatje terug te vinden. Het had zomaar uw hond kunnen zijn of die van mij. En daar stond ik dan…, alleen, tot ik hulp kreeg van THON, zij stonden er!

Omdat ik wil geloven in de goedheid van de mens en de liefde van, en voor een dier deel ik mijn verhaal. Mensen die mij echt kennen weten dat ik niet snel in de war ben maar als ik me realiseer dat het zomaar kan gebeuren dat mijn hond ergens van schrikt en er vandoor gaat, dat gevoel is met geen pen te beschrijven, je grootste nachtmerrie. U kan dit verhaal lezen, er iets van vinden, het niet met me eens zijn, dat mag allemaal. Ik hoop echter dat u net als ik onder de indruk bent van de vrijwilligers van THON, ik kan niet in uw portemonnee kijken maar wil toch hun bankrekening vermelden NL31 ABNA 0581811240 (T. Negenmans THON donatie) en hoop dat u iets kunt betekenen voor dit geweldige initiatief. Ondanks de vervelende tijd waar we nu in leven en het effect wat corona heeft op de inkomsten van onze KC heeft het bestuur voor komend jaar deze stichting als goed doel uitgekozen. Dit betekent dat de jaaropbrengst van de fooienpot volgend jaar een prachtige bestemming krijgt… daar stonden zij dan…!

Mijn oprechte dank, diep respect, ik ben onder de indruk en ik hoop jullie nooit nodig te hebben.

Keep up the good work,

Ook namens het bestuur van KC Dordrecht,

Peter van Breemen

Bestuurslid KC Dordrecht eo.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is THON.png
https://teamhondenopsporingnederland.nl/

ALGEMENE JAARVERGADERING K.C. DORDRECHT E.O.

BESTE LEDEN,

I.V.M. Het coronavirus zal de jaarvergadering 2020 worden doorgeschoven naar 2021 Dit omdat het ons inziens niet verantwoord is om de vergadering te houden.I

HET ROOSTER VAN AFTREDEN IN 2020 WAS:

-2020 VOORZITTER (ELBERT VISSERS)

-2021 SECRETARIS (WIL V. VUREN)

2022 PENNINGMEESTER (JOAN HARREMAN)

-2021 WILLEM DIJKSTRA

2022 PETER V. BREEMEN

MOCHTEN ER OVER DE JAARVERGADERING OF ANDERE ZAKEN NOG VRAGEN ZIJN DAN KUNNEN JULLIE UITERAARD MET ÉÉN VAN DE BESTUURSLEDEN CONTACT OPNEMEN.

M.VR.GR.

Bestuur K.C. Dordrecht e.o.


Beste trainers en vrijwilligers,

Om alle honden baasjes een hart onder de riem te steken


Totaal 1100 euro voor de voedselbank

dit is 14 april overgemaakt naar de voedselbank

Heel hartelijk bedankt voor de donatie’s


Helpende handen

Veel organisaties moeten vanwege de corona hun deuren vroegtijdig sluiten. Zo ook Kynologenclub Dordrecht. Voor hun is er abrupt een einde aan het seizoen gekomen. Omdat niemand dit aan heeft zien komen, is er nog volop voorraad in de kantine. Veel lekkernijen en blikjes limonade zijn beperkt houdbaar. Maar Kynologenclub Dordrecht zou Kynologenclub Dordrecht niet zijn als ze ook aan anderen denken!Alle blikjes en lekkernijen hebben ze geschonken aan de studenten van Helpende Handen. Zij gaan op pad om voor de cliënten boodschappen te doen. Soms tot drie keer toe op één dag om toch alle boodschappen bij elkaar te sprokkelen die de cliënten graag willen hebben. Daarnaast gaan zo ook maaltijden verzorgen voor cliënten en helpen waar het hardst hulp nodig is. Het zijn toppers en dan is het super dat dit gezien wordt!We gaan er lekker van genieten en Kynologenclub Dordrecht maakt hun slogan ‘you’ll never bark alone’ meer dan waar! Ook is er aan de honden van de cliënten gedacht want voor hun zat er eveneens  iets lekkers bij.

Contact

Vestigingsadres:
Molenwei 5
Heerjansdam
(voor navigatie navigeer naar:
‘Molenwei’ of ‘Molenwei 3’)
Correspondentieadres:
Kynologenclub Dordrecht e.o.
Postbus 1103
3330 CC Zwijndrecht
E-mail:
info@kcdordrecht.nl
Telefoon kantine:078-6299575
Telefoon cursus en leden administratie:
078-6103940 De cursus en leden administratie
(CLA) is alleen op maandag
vanaf 19:00 uur te bereiken.
Kamer van Koophandel:40321430

Het nummer van de administratie is niet bedoeld voor het afmelden van een les. U kunt op dit nummer algemene informatie krijgen over lidmaatschap en cursussen.

Als u zich wilt afmelden voor een les kunt u op de avond zelf voor aanvang van de cursus bellen naar de kantine. Ook kunt u uw trainer bellen, het nummer staat vermeld in de bevestigingsbrief van de cursus.

In verband met de privacy zijn de telefoonnummers van de trainers niet meer te zien op de website